آرشیو برچسب

قتل جنگلبان تالشی

پرونده مختومه اعلام شد؛ ابهامات همچنان مفتوح‌اند!

پرونده قتل رشید غفاری، جنگلبان اهل تالش، توسط آقای محمدنژاد، رییس شعبه دوم دادگاه عمومی کرگانرود لیسار، در روزهای اخیر در حالی مختومه اعلام شده که ابهامات این پرونده همچنان باقی است؛ هر چند این رأی با ۸ اشکال از طرف دیوان عدالت برگشت داده شده‌است. در طول سال‌های گذشته افراد متعددی در رابطه با این پرونده متهم و دستگیر شده‌اند که پنج تن از آن‌ها به مدت چندین ماه با وثیقه سنگین در بازداشت به سر بردند و نهایتا با کاهش قابل توجه مبلغ وثیقه آزاد شدند و سپس تبرئه گشتند. رشید غفاری نیمه شب ۱۶ شهریور۱۳۸۱ در منزل شخصی و در حضور همسر…