آرشیو برچسب

ماشین آلات

اختصاص ۱۶۸ میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات شهرداریها

«مهدی جمالی نژاد» رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشورگفت:۱۶۸میلیارد تومان جهت خرید ماشین آلات به دهیاری ها وشهرداری ها تخصیص داده شد. جمالی نژاد کل اعتبارسازمان شهرداری های کشور را 840 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 20 درصد ازاین اعتبارات یعنی 168 میلیارد تومان جهت خرید وتجهیزات ماشین آلات دهیاریها و شهرداری ها تخصیص یافت. وی تصریح کرد: از  672 میلیارد باقی مانده 355 میلیارد به شهرداری ها و 235 میلیارد تومان به دهیاریها  و 82 میلیارد تومان به کلان شهرها اختصاص یافته است. رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور…