آرشیو برچسب

مدیریت بانوان

برکناری رییس اداره ورزش و جوانان رشت

«کاوه قدسی» رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان به یکباره برکنار شد و منصور غفاری که به تازگی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش شده بود به رشت فراخوانده شد تا جایگزین قدسی شود. به گزارش سایت مرور، کاوه قدسی از شهریور ماه سال گذشته مسئولیت اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت را برعهده داشت و در این مدت تلاش فراوانی کرد تا با تعامل با نمایندگان رشت، دوران مدیریتی خود را افزایش دهد ولی درحالیکه به تازگی تولد یکسالگی خود در اداره ورزش و جوانان رشت را جشن گرفته بود، از کار برکنار شد. عنوان برکناری از این بابت بر این تغییر نهاده شد…