آرشیو برچسب

مراکز درمانی رشت

۱۳۰ ساختمان ناایمن در رشت

130    ساختمان ناایمن در رشت در شرایط بسیار پرخطر قرار دارند که می‌توانند حوادثی همچون متروپل و پلاسکو را در این شهر رقم بزنند. اینروزها فرو ریختن متروپل آبادان، توجه مسؤولان قضایی و مدیران شهری رشت را نسبت به وجود ساختمان‌های فرسوده، ناایمن، نسقی ساز و نیز لزوم اصلاح نواقص وایمن سازی در آنها به خود جلب کرده است. شکی نیست رشت با وجود برخورداری از 700 هکتار بافت فرسوده و ساخت وسازهای ناایمن در اراضی نسقی، تعداد زیادی از ساختمانهای ناایمن و فاقد ضوابط مقررات ملی ساختمان را در خود جای داده است. ساختمانهایی که هر کدام خود از…

نقص ایمنی در همه‌ی اماکن تجاری و عمومی رشت

وقوع آتش سوزیهای پی در پی در ساختمانهای اداری، عمومی و درمانی که روزانه تردد بسیاری در آنها صورت می‌گیرد، به یکی از چالش های مدیریت شهری در کشور تبدیل شده است. بعد از حادثه‌ی پلاسکو، این روزها آتش سوزی کلینک درمانی در تهران، بار دیگر توجهات کارشناسان را به لزوم ایمن سازی ساختمانهای عمومی سوق داده است. در شهر رشت نیز آتش سوزی ساختمان 5 طبقه و فروشگاه و انبار لوله در کوچصفهان یکی از بزرگترین حوادث آتش سوزی در یک ماه گذشته بوده است.  میزان ایمنی و لزوم رفع نواقص در ساختمانهای عمومی و پرتردد رشت را از «شهرام مومنی» سرپرست سازمان…