آرشیو برچسب

مردن کار سختی است

مردن کار سختی است

تولد، همیشه آغاز ماجرا نیست و گاهی جایش را به مرگ می‌دهد تا آغازگر باشد؛ و نمی‌شود  همیشه مُردن را  راهی جهت رسیدن به آرامش دانست. گاهی در فاصله  رسیدنِ یک فرد کفن‌پیچ شده به‌ بستر نمور و تاریکِ گورش، هزاران ماجرا  خلق می‌شود. ماجراهایی که آرامش را از شخصِ مرده و زنده‌هایش سلب می‌کنند. "مردن کار سختی است" به قلم نویسنده سوری "خالد خلیفه"  و ترجمه  آقای "سعید کلاتی"؛ داستان زنده‌هایی را روایت می‌کند که  در  فاصله‌ی رسیدن یک مرده تا آرامگاه ابدی‌اش دستخوش ماجراهایی می‌شوند. اتفاقاتی که خواننده را تا انتهای کتاب ملتهب و نگران…