آرشیو برچسب

مقصر شروع کرونا در گیلان

تغییر زمین بازی منافع ملی را تامین نمی‌کند

طی پنجاه روز اخیر، گمانه ها برای منشاء اصلی ویروس کرونا در گیلان به یکی از مباحث جدی در بین افکار عمومی و صاحب نظران تبدیل شده است. گیلان پس از قم، کانونی ترین منطقه کرونا تاکنون اعلام شده و برخی رسانه ها و نهادها به یافته های قرین به صحتی از منشاءآن دست یافته اند اما تاکنون این یافته ها به اثبات نرسیده است. در جدیدترین اظهارات، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و درمان به دو یافته ای که تیم اپیدمیولوژی این وزارتخانه بدان دست یافته اشاره کرده و گفته است ... ما این احتمال را می‌دهیم که منشاء کرونا در دو نقطه بوده؛ هم در قم و…