آرشیو برچسب

مومنی زاده

انتقاد فرماندار رشت از شهرداری در خصوص پسماند سراوان

فرماندار شهرستان رشت در آخرین جلسه بررسی سایت زباله در سراوان رشت ، شهرداری را مسئول اصلی پیگیری وضعیت زباله عنوان کرد. «میرشمس مومنی زاده» فرماندارشهرستان رشت افزود: شهرداری رشت بایستی مطالبات این بخش را به‌ طور جدی پیگیری کند و براساس نقشه راه دراین مسیرحرکت کند. وی ادامه داد: با تصمیم شورای تامین استان گیلان مقررشد کارگروه ساماندهی پسماند سراوان با مسئولیت فرمانداری رشت هفته‌ای یکبار برگزارشود ودراین جلسات آخرین امورمربوط به حل مشکل زباله سراوان بررسی خواهد شد. مسائلی مانند جانمایی تصفیه‌خانه شیرآبه، مطالعات، گرفتن…