آرشیو برچسب

میز بادام زمینی

صنعت بادام زمینی؛ فرصتی که به هدر می رود

خواستگاه تولید بادام زمینی کشوردر آستانه‌ی  اشرفیه  قراردارد. 90 درصد بادام زمینی کشور در این شهرستان تولید می شود اما نبود صنایع تبدیلی، برندسازی و بازاریابی مناسب در فروش این محصول از جمله چالشهای عدم توسعه در تولید بادام زمینی دراستان بوده است. طبق آمارهای جهاد کشاورزی گیلان  23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اختصاص به کشت بادام دارد و 5 هزار بادام کار در آستانه‌ی اشرفیه  بیشترین سهم را در تولید آن دارند. اما به گفته مسوولان از فرصت صنعت تولید بادام زمینی به خوبی استفاده نشده است. « یونس رنجکش » مدیر کل جذب و…

تشکیل میز بادام زمینی و چای در گیلان

بادام زمینی از جمله محصولات استراتژیک گیلان است. بیش از 5 هزار بادام کار در سطح 23 هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت بادام زمینی اشتغال دارند. بر اساس آمارهای جهاد کشاورزی 90 درصد بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه تولید می شود. اما نبود صنایع تبدیلی ، برند و بازاریابی مناسب در فروش این محصول از جمله چالشهای عدم توسعه در تولید بادام زمینی دراستان بوده است. درهمین رابطه «محمد فیض» رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان از تشکیل میزچای و بادام زمینی گیلان و بررسی تولید این محصول در ابعاد بین‌المللی خبر داد. فیض…