آرشیو برچسب

پارگی کابلهای برق

خطوط فرسوده برق استان در انتظار ترمیم شبکه های فرسوده

مدیرعامل توزیع برق استان در حالی از آمادگی در برابر بحرانهای احتمالی قطعی برق خبر می دهد که هیچ اشاره ای به عدم تخصیص اعتبارات جهت ترمیم خسارت به خطوط شبکه توزیع برق رسانی استان در سال گذشته نداشته است. «محمد اسماعیل هنرمند» در گفت  و گو با مهر از آماده باش ۴۰ گروه عملیاتی برای مقابله با بحران های احتمالی با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان و قطعی های ناشی از بارش برف و باران خبر داد. به گفته‌ی وی، با توجه به احتمال بروز خاموشی‌ها طی روزهای گذشته برای پیشگیری از قطعی سیم‌های شبکه هرس شاخه‌های درختان درمجاورت شبکه‌ی توزیع در…