آرشیو برچسب

پاساژهای رشت

۱۳۰ ساختمان ناایمن در رشت

130    ساختمان ناایمن در رشت در شرایط بسیار پرخطر قرار دارند که می‌توانند حوادثی همچون متروپل و پلاسکو را در این شهر رقم بزنند. اینروزها فرو ریختن متروپل آبادان، توجه مسؤولان قضایی و مدیران شهری رشت را نسبت به وجود ساختمان‌های فرسوده، ناایمن، نسقی ساز و نیز لزوم اصلاح نواقص وایمن سازی در آنها به خود جلب کرده است. شکی نیست رشت با وجود برخورداری از 700 هکتار بافت فرسوده و ساخت وسازهای ناایمن در اراضی نسقی، تعداد زیادی از ساختمانهای ناایمن و فاقد ضوابط مقررات ملی ساختمان را در خود جای داده است. ساختمانهایی که هر کدام خود از…

پاساژهای فرسوده رشت نیازمند ایمن سازی

در روزهایی که فاجعه متروپل آبادان بار دیگر نگاه کارشناسان را متوجه  لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان و ایمن سازی سازه های تجاری و مسکونی کرده است، بازار بزرگ و پاساژهای قدیمی ناایمن آن، همچنان دغدغه آتش نشانی رشت است. پاساژهایی که خود هر کدام ظرفیت تبدیل شدن به متروپل و پلاسکویی دیگر را دارا هستند. بافت مرکزی رشت بازارها و پاساژهای متعددی درخود جای داده که قدمتی چند دهه‌ای دارند. میدان بزرگ، پاساژهای پله برقی، سالار، قدیری و آرسن و.. از جمله مراکز تجاری رشت هستند که روزانه جمعیت زیادی برای خرید و فروش به خود می کشاند. این…