آرشیو برچسب

پتروشیمی

گیلان محروم از صنایع نوین و پتروشیمی

«محمد حسن قربانی» عضو هیات نمایندگان استان گیلان گفت: به بهانه آلودگی محیط زیست، استان‌های ساحلی شمالی از جمله گیلان از صنایع نوین و پتروشیمی محروم مانده اند. قربانی افزود: نباید به بهانه آلودگی محیط زیست استان‌های ساحلی شمال کشور از جمله گیلان را از همه صنایع محروم کنیم و فقر و بدبختی نصیب این مناطق شود، امروز دنیا دنیای تکنولوژی پیشرفته و صنعت است، برخی انتقادات غیر کارشناسی باعث شده گیلان در فقر باقی بماند. وی افزود: امروز اروپا به عنوان قاره سبز و با حفظ محیط زیست، صنعتی‌ترین کشورهای دنیا را در خود جای داده است. در…