آرشیو برچسب

پرستاران

بیمارستان انزلی با کمبود نیروی انسانی دست به گریبان است

بیمارستان انزلی سالهاست که از کمبود نیروی انسانی در رنج است. هر چند اقدامات صورت گرفته در راستای تجهیز و ارتقا و بهبود خدمات این بیمارستان به ویژه طی دو سال اخیر  بسیار قابل تقدیر است اما واقعیت این است که ارائه خدمت مطلوب و کسب رضایت مراجعان منوط به  برخورداری این بیمارستان از نیروی انسانی  به اندازه‌ی کافی‌ست. نصب و راه اندازی رادیولوژی پرتابل بیمارستان انزلی و تعویض ماشین های بیهوشی و چراغ های سیالیتیک اتاق عمل از جمله اخبار خوبی بود که شهروندان انزلی اخیرا درباره‌ی بیمارستان شهرشان شنیدند، اما تردیدی وجود ندارد که کمبود…