آرشیو برچسب

پرشکوه لنگرود

درختان ِ سالخورده‌ی محله‌ی پرتقال‌ها

60 کیلومتر از رشت، شهری قرار دارد که بوی بهار نارنجِ ابتدای خیابان‌هایش در فضا منتشر است. هنوز وارد شهر نشده از سمت راست سه راهی‌ای وجود دارد که تو را دعوت می‌کند به کوهپایه‌های لنگرود. از آخرین میدان که جاده باریک می‌شود باید راه کج کنید به سمت چپ تا از لیلاکوه به سمت پرشکوه بروید. جایی که قلب مرکبات گیلان است و از هر کوی وبرزن‌اش که بگذری حتما جعبه‌ای پرتقال و لیمو و نارنج هست که پیرزنی یا پیرمردی به تو تعارف کند: "بفرما، تازه چین است." جاده‌ای که هر چقدر زیباست اما اندوه را هرچند متر جلوتر، عمیق‌تر می کند.  چطور می‌شود…