آرشیو برچسب

پیک سعادت نسوان

جمعیت فرهنگ؛ پیش از میرزا، پیش از رضاخان

کتاب: جمعیت فرهنگ 1310ـ1296 نویسنده : محمدحسین خسروپناه انتشارات: شیرازه کتاب ما سال:1396 ص:272 کتاب «جمعیت فرهنگ» اثر محمدحسین خسروپناه از پژوهشگران نحله چپ ایران، مربوط به یکی از جریان های فکری شاخص در مقطع جنگ جهانی اول و پس از سال های مشروطه خواهی روشنفکران گیلان است که تاکنون پیرامون آن نوشته های بسیار محدود و روایت های نادقیقی برجای مانده است. جریانی که با نگاه معطوف به توسعه فرهنگ، ادبیات، هنر و بهسازی جامعه در سال های پیش  و پس از ظهور رضاشاه بیشتر به تعمیق و بهبود روابط اجتماعی می اندیشید و خود را از…