آرشیو برچسب

چادرشب بافی

صنایع دستی گیلان، اهمیت و پتانسیل‌ها

انسان نخستین پس از آن که پیروزی نسبی برطبیعت پیدا کرد، توانست سرپناهی داشته باشد و مقداری خوراک پس انداز کند، اوقات فراغت بیشتری به دست آورد. پس ازاین دوران بود که اسباب زندگی او شکل بهتری پیدا کرد و کم کم آثارتزئینی اولیه پدیدارشدند؛ مانند کنده‌کاری روی سطوح گوناگون، نقاشی ورنگ‌آمیزی، فرم دادن به گِل ومواد دیگر و بافتن و نقش انداختن روی دست بافته‌هایی که از گیاهان پیرامون و موی حیوانات به دست می‌آمد. به بیان دیگر برای پدید آمدن آثارهنری ناشی از بازی وسرگرمی‌، نیاز به آسایش وفراغتی بود که پس ازدوران غارنشینی، به تدریج…