آرشیو برچسب

کارگروه اجتماعی کرونا در انزلی

تشکیل کارگروه اجتماعی بحران کرونا در منطقه آزاد انزلی

در راستای پایش و استمرار بسته های حمایتی و تشویقی سازمان از افراد آسیب دیده از همه گیری بیماری کرونا در حوزه های مختلف کاری منطقه، دستور تشکیل کارگروه رصد و رفع عوارض اجتماعی بحران کرونا توسط «محمدولی روزبهان» رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صادر شد. به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی، بر اساس حکم صادره اهمیت مشکلات نشأت گرفته از اپیدیمی بیماری کرونا برای جوامع محلی، تجار و کسبه و دیگر اقشار منطقه که مضاف بر پیش آمد مشکلات در حوزه‌ی سلامت و بهداشت و درمان است و بنا بر ضرورت و لزوم…