آرشیو برچسب

کاوه قدسی

پاس کاری عجیب روسای ادارات ورزش و جوانان در رشت و تالش

هنوز یک هفته از برکناری کاوه قدسی از ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت نمی‌گذرد که مدیر کل ورزش و جوانان استان، وی را به سمت سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش می گمارد. به گزارش مرور، هفته گذشته روز چهاردهم مهرماه، در حالیکه کاوه قدسی بعد از چند ماه سرپرستی به تازگی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت را برعهده گرفته بود، ناگهان از سمت خود عزل می‌شود و منصور غفاری که به مانند قدسی، هنوز مهر حکم ریاستش در اداره ورزش و جوانان تالش، خشک نشده به رشت فراخوانده شد تا ریاست اداره ورزش و جوانان این شهرستان را بر عهده…

برکناری رییس اداره ورزش و جوانان رشت

«کاوه قدسی» رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان به یکباره برکنار شد و منصور غفاری که به تازگی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش شده بود به رشت فراخوانده شد تا جایگزین قدسی شود. به گزارش سایت مرور، کاوه قدسی از شهریور ماه سال گذشته مسئولیت اداره ورزش و جوانان شهرستان رشت را برعهده داشت و در این مدت تلاش فراوانی کرد تا با تعامل با نمایندگان رشت، دوران مدیریتی خود را افزایش دهد ولی درحالیکه به تازگی تولد یکسالگی خود در اداره ورزش و جوانان رشت را جشن گرفته بود، از کار برکنار شد. عنوان برکناری از این بابت بر این تغییر نهاده شد…