آرشیو برچسب

کتابفروشی فرازمند

تلاش برای احیای فرهنگ کتابخوانی در رشت

جمعه، 24 آبان، ساعت 4 عصر، یادمان سید مصطفی موسوی، مدیر کتابفروشی سحر در دهه ی شصت، در کتابفروشی فرازمند رشت همراه با جمعی از اساتید دانشگاه و فرهنگ دوستان برگزار شد. در این نشست که دکتر احمد پاکتچی، دکتر فاروق خارابی و دکتر سید محمد صادق سجادی از سخنرانانش بودند، دکتر نیکویی میزبانی اش را بر عهده داشت. «گای لسترنج» می­گوید ترجمه ی مغولی قزل اوزن، «اولان لورن»، به معنی رود سرخ است. بنابراین بخشی از این رود به نام «سرخ رود» نامگذاری شد و بخشی که به گیلان می ریزد، «سفیدرود» صدا شد. وی ابتدا به معرفی موسوی پرداخت و بیان کرد:…