آرشیو برچسب

کنکور

نتایج کنکور در تندباد بی‌عدالتی

برگ‌های تقویم به مهر که می‌رسند،  هوش و حواس  آدم‌ها با  کتاب و دفتر و طنین زنگ مدارس در هم تنیده می‌شود. برگریزان پاییز  و التهاب  درس و مشق نسبتی دیرین با هم دارند  و در دایره‌ی ذهن بسیاری از دانش‌آموزان موفقیت فرداها  منوط به  کارنامه و نمره و کنکور و رتبه است. بی‌تردید  چگونگی پشت سرگذاشتن  سال‌های تحصیل در دبستان و دبیرستان و گذشتن از سد  کنکور،  دلنگرانی  عظیمی برای  دانش‌آموزان و  والدین‌شان محسوب می‌شود. اعلام نتایج کنکور هر ساله با بحث و گفت‌وگوهای بسیاری در این باره همراه است، اما آنچه در سال‌های اخیر بیش از پیش  …