آرشیو برچسب

کوبو آبه

نیروی تفرقه‌افکن

کتاب مرد جعبه‌ای امسال توسط انتشارات «خوب» و در 143 صفحه و با قیمت 35 هزار تومان منتشر شد. نویسنده‌ی این کتاب فردی نام‌آشناست. کوبو آبه (1924- 1993) نویسنده،‌ نمایشنامه‌نویس، موسیقیدان، عکاس و مخترع ژاپنی بود. آبه را به‌دلیل جنبه‌ی سوررئالیستی و احساسات مدرنیستی‌اش با کافکا و آلبرتو موراویا مقایسه کرده‌اند، نویسنده‌ای که سلوک افراد را در جامعه‌ی معاصر به تصویر می‌کشید. در دوران پساجنگ، جایگاه او به‌عنوان روشن‌فکری صلح‌طلب باعث شد به حزب کمونیست بپیوندد. بعد از دریافت جایزه‌ی آکوتاگاوا در سال 1951، محدودیات قوانین و مقررات…