آرشیو برچسب

کوروش جوان روح

هذیان نویسی، آسیب شعر فراسپید است

کوروش جوانروح متولد 24 شهریور سال 1351 در شهرستان رامسر از پدر و مادر صومعه‌سرایی است. به عنوان کاردان رادیولوژی در بخش دانشکده‌ی دندانپزشکی رشت مشغول به کار است؛ درکنار آن کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی را در راستای دغدغه‌های روانی هنر آموخته است. دغدغه‌های اصلی او در کنار زندگی سالم؛ شعر، نقد ادبی، نگارش متن‌های اجتماعی و روانشناسی در قالب روانشناسایی مثبت است که به صورت ستون ثابت در دو هفته نامه‌ی "دوات" چاپ می‌شد  سابقه‌ی چاپ شعر، نقد و متن‌های اجتماعی در روزنامه‌های ابتکار، گیلان امروز، گلچین گیلان، پگاه، توسعه‌ی جنوب،…