آرشیو برچسب

کوهستان

افزایش اعتبارات طرحهای آبخیزداری در گیلان

«محسن یوسف­ پور»، مدیرکل منابع طبیعی گیلان از افزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای فعالیت های آبخیزداری استان درسال جاری خبر داد و افزود: این اعتبار امسال صرف اجرای عملیات­های مکانیکی آبخیزداری در 16 حوضه آبخیز 9 شهرستان خواهد شد. محسن یوسف پور گفت: سال گذشته ازمحل صندوق اعتبارات ملی 15.6 میلیارد تومان به فعالیت های آبخیزداری استان گیلان اختصاص یافت که طی آن 18 پروژه آبخیزداری در 9 شهرستان استان اجرا شد. وی ازافزایش اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای فعالیت های آبخیزداری گیلان درسال جاری خبر داد و افزود: این اعتبار…