آرشیو برچسب

گرانی دلار

ضرورتِ اندیشیدن به روزگار مردم

به چه می‌اندیشید و افکارتان حوالی کدامین خیال چرخ می‌خورد؟ به گمانم این روزها، فکر و خیال بسیاری از ما شبیه هم است. اسب‌های تازانِ دلیجان دلار و  نیشخند سکه‌های طلا،  ترس پشت ترس می‌زایند و پرواریِ ابرهای تورم و گرانی،  آسمان افکارمان را تیره و تار کرده‌اند. آسمانی که می‌تواند، مزین باشد به سوسوی ستارگانِ رویاهای شیرین. آسمانی که می‌تواند دل انگیز و وروشن باشد به روشنای روزهایی که بهار ایستاده است، پشت حصارهای سرزمین‌ ثروتمندمان؛ اما  متاسفانه چنین نیست.   تردیدی وجود ندارد که مدت‌هاست فکر و خیالِ خیلِ کثیری از مردم این…