آرشیو برچسب

گروه سرمایه گذاری بانک ملی-

ایران پوپلین؛ دوراهی تولید یا واگذاری

تولید با نیمی از ظرفیت، دستگاههای خاموش شده، ماشین های زنگار گرفته در انبار و کارگرانی منکوب و خسته و نگران از آینده شغلی، گوشه ای از حال و روز این روزهای کارخانه‌ی بافندگی و ریسندگی ایران پوپلین رشت است. شرکت نساجی ایران پوپلین بجا مانده از عصر طلایی صنایع نساجی گیلان، مدتی است در پیچ و خم واگذاری و ورشکستگی دست و پنجه نرم می کند. این شرکت که روزگاری از بزرگترین صنایع نساجی گیلان و بنگاههای پربازده و نمادی از صنایع پررونق استان بود، اکنون از مدیریت های ناموفق به شدت زخم خورده است. تغییرات پی در پی مدیریت و تزریق های…