آرشیو برچسب

گونه مهاجم در تالابهای گیلان

سنبل آبی جدی ترین تهدید حیات تالاب انزلی

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست کشور از اجرایی شدن طرح احیای تالاب انزلی با رویکرد زیست بومی ازسال  ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ خبرداد. «مسعود باقرزاده کریمی» به ایسنا گفت: درحال حاضر موضوع بسیار نگران کننده در تالاب انزلی، گیاه مهاجم سنبل آبی است. سنبل آبی گیاه مهاجم خطرناکی است که با سرعت در تالاب رو به رشد و اکنون تنها راهکار ما برای مقابله حذف فیزیکی گیاه از تالاب است. این گیاه مهاجم سرعت تبخیر آب را ۱۳ برابر و محیط را سمی و بین گونه‌های بومی موجود در تالاب برای بقا رقابت ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه…