«ذره‌بین» حاصل همکاری سرویس عکس و گروه خبرنگاران «پایگاه تحلیلی خبری مرور» است و در نظر دارد با بزرگنماییِ انتقادی سوژه‌های خُرد و کلان استان گیلان به سمت ارائه‌ی گزارش‌هایی با فرمی جدید حرکت کند.

ذره‌بین گاهی آفتاب کم‌جان رشت را در نقطه‌ای از شهر متمرکز می‌کند و گاه از میدان دید کوچکش گیلان را زیر نظر خواهد گرفت. ما با «ذره‌بین» قرار است تمرین دقیق دیدن کنیم تا ذره‌ای از آفتاب را به پستوهای مرطوب و خرابه‌های متروک بتابانیم. اینجا قرار است ایستگاه درنگ ما باشد، با تأمل بنگریم و متعهدانه بنویسیم و عکاسی کنیم.

فرم ارائه‌ی گزارش‌ها در «ذره‌بین» ترکیبی از گزارش‌های تصویری و گزارش‌های مکتوب است که می‌خواهند در کنار هم به سیاست شهری و بحث‌های اجتماعی پیرامون آن بپردازند.