پشت نقاب تحریم

انتشار لیست ابربدهکاران بانک مرکزی بار دیگر موضوع فساد را به سرلیست موضوعات روز کشور اضافه کرد. لیستی که تنها آبراهه‌ای است از رودخانه‌ی خروشان فساد در کشور که اقتصاد ایران را شورانده…
ادامه مطلب ...

باز هم ساز مخالف!

مناقشه بر سر بازگشایی مدارس باز هم آغاز شده و دوباره آنچه دانش آموزان و اولیای آن‌ها می‌خواهند مغایر تصمیم کارگزاران اجرایی کشور است. کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته در…
ادامه مطلب ...

صحبت از آزارهای جنسی، حاشیه امن آزارگران را کاهش می‌دهد

جنبش من هم (Me Too) بیش از یک سال است که به‌طور جدی در ایران آغاز شده و برخی زنان در جریان این جنبش اجتماعی – فرهنگی توانستند راوی رنج‌های خود شوند. راویانی که با جمله‌ی «من هم داستانی…
ادامه مطلب ...