رشد بودجه چند طرح ملی گیلان در لایحه بودجه ۱۴۰۰

کوچکی‌نژاد، نماینده رشت خبر داد:

0 365

نماینده‌ی رشت درمجلس شورای اسلامی گفت: ارقام بودجه‌ی ۱۴۰۰ برای گیلان محدود پیش بینی شده است. نمایندگان باید به دنبال ردیف های ملی بودجه برای استان باشند.

«جبار کوچکی نژاد» نماینده‌ی مردم رشت درمجلس شورای اسلامی درخصوص تحقق بودجه‌ی گیلان با اشاره به اختصاص بودجه ۱۳۴۱ میلیارد تومانی به مرور گفت: بودجه عمرانی استان حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. این بودجه بدون درنظر گرفتن پروژه های با ردیف ملی است که دراین صورت بودجه عمرانی استان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه میزان بودجه‌ی جاری استان چندان تغییری نکرده است و با توجه به افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای کارمندان بیشتر صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت خواهد شد گفت: این بودجه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است و تقریبا برای استان محدودیتهایی به دنبال دارد.

نماینده‌ی رشت درباره‌ی رفع محرومیتهای گیلان با توجه به اینکه در بودجه سال آینده ردیفی در این خصوص پیش بینی نشده تاکید کرد: این میزان بودجه منجر به تحول خاصی در استان نمی‌شود و در کل قابل قبول نیست.

کوچکی نژاد از نکات مثبت بودجه سال ۱۴۰۰ گیلان را اختصاص ردیف های ملی برای چند پروژه راه سازی، سدعزیزکیان و راه آهن رشت به انزلی عنوان کرد که تقریبا رشد بودجه‌ای قابل قبولی داشتند. اما نکته منفی این بودجه با توجه به بدهکاری استان به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بزرگ اینست که چندان تحرکی درآن دیده نشده است.

وی همچنین با تاکید به اینکه بودجه‌ی آموزش و پرورش استان تغییرات خوبی نسبت به سال گذشته داشته است اضافه کرد: بودجه‌ی آموزش و پرورش استان نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است. اما این سازمان قطعا درحوزه‌ی عمرانی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.