آرشیو

گزارش

ارکستری برای جان گیلان

سازهای ایرانی و فرنگی برای همنوایی برصحنه‌ی تالار مرکزی رشت در چهارمین شب تابستان انتظار می‌کشیدند و ما آسوده بر صندلی‌هایمان در تاریک روشنای سالن نشسته بودیم. خنیاگران در دسته‌های چند…
ادامه مطلب ...