آرشیو

گزارش

فقط کار، کار، کار

همزمان با اول ماه مه روز جهانی کارگر، تعدادی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری گیلان در اعتراض به وضعیت معیشتی و دستمزد خود در مقابل تشکیلات خانه کارگر گیلان تجمع کردند.  در این…
ادامه مطلب ...