آرشیو

گزارش

بازاری که قربانی گره ترافیکی مسیر رشت-آستارا شد

گره‌های ترافیکی مسیر رشت به آستارا از درون شهرهای کوچک عبوری، به یک مشکل اساسی مبدل شده است. این مشکل از پونل تا آستارا به چشم می‌خورد. پل شهر لیسار مرکز بخش کرگانرود تالش در17 کیلومتری…
ادامه مطلب ...

بخت ِ شوم ِ خزر

چنانچه به سواحل دریای خزر بروید پس‌روی محسوس آب رامی‌بینید. نقاطی که پیش ازاین زیرآب بوده اکنون به ساحل شنی دریا اضافه شده است. بنابه گفته صیادان محلی آب خزر طی حدود 20سال گذشته بین 180…
ادامه مطلب ...