آرشیو

گزارش

داروی فاسیولا برای ۲ هزار گیلانی پیش بینی شده است

اواسط اردیبشهت وهمزمان با روزهایی که  شهروندان گیلانی  همچنان در گیرودار کرونا ویروس و بازگشایی مشاغل بودند، ظاهر شدن بیماری دیگری به نام فاسیولا بار دیگر آرامش نسبی مردم این استان را…
ادامه مطلب ...