آرشیو

گزارش

روزی ۱۵ گرم گوشت برای گیلانی‌ها در سال ۹۸

مرکز آمار ایران طرح‌های آمارگیری متنوعی از زیر بخش‌های کشاورزی به ویژه دام که حدود 24 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهد، اجرا و نتایج آن را منتشر می‌کند. خوشبختانه…
ادامه مطلب ...