آرشیو

گزارش

ارکستر ملی گیلان، نماد هنری استان در محاق بی‌مهری

در هر فرهنگ موسیقایی، ساز‌ها به تناسب ویژگی‌های خاص آن موسیقی، در همنوازی‌ها با هم ترکیب می‌شوند. بر اساس شواهد و اسناد تاریخی، سابقه‌ی گروه‌نوازی در تاریخ موسیقی ایران، بــه دنیای…
ادامه مطلب ...