فرزند هوشنگ ابتهاج خاکسپاری این شاعر در گیلان را تایید کرد

شنیده ها از افراد نزدیک به خانواده هوشنگ ابتهاج حاکی است ، از زمان اعلام درگذشت این شاعر بزرگ در آلمان دوستداران سایه به جد و جهد در صدد بازگرداندن و سپردن پیکر سایه به خاک زادگاهش…
ادامه مطلب ...