گیله وا در سال سی

 فردوسی بزرگ در شرح تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان پارسی بدین سان سرود که «بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی»، و جرگه متشکل از کنشگران فرهنگ گیلان این را به پاس  بیش…
ادامه مطلب ...