آرشیو

اقتصاد

خرج که از کیسه میهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود

بنادر سواحل دریای خزر ( انزلی، امیرآباد، کاسپین، آستارا، آستاراخان، ماخاچ کالا، اوکتايو و ترکمن باشی)  عمدتا کمی مانده به نیمه دوم قرن بیستم میلادی پا به عرصه ظهور رسانده اند و طی دهه…
ادامه مطلب ...