آرشیو

اقتصاد

محقق نمی‌شود!

یکی از مهمترین مشکلات مدیریت شهری رشت در سالهای اخیر، عدم تحقق بودجه پیش بینی شده‌ی سالانه است. در شرایطی که شهرداری رشت با کاهش منابع درآمدی و بحرانهای مالی حتی برای پرداخت حقوق…
ادامه مطلب ...