کیش و مات

در میان انبوهی از سر و صدا، عبور و مرور پیاده ها و اتوموبیلها، به کار خودشان مشغولند. آن چنان که گویی گری کاسپاروف مهره ها را تکان می دهد. آنها هستند که می دانند هر مهره در صفحه سیاه و…
ادامه مطلب ...