در همسایگی آشویتس

تماشای تصاویری از گل‌ها و گیاهان، آن هم در نماهایی بسته، نه ‌تنها می‌تواند رمانتیک باشد، بلکه از شدت کلیشه‌ای‌بودن می‌تواند کار را به سانتی‌مانتالیسم بکشاند؛ اما اگر در هنگام تماشای…
ادامه مطلب ...