فرزند هوشنگ ابتهاج خاکسپاری این شاعر در گیلان را تایید کرد

شنیده ها از افراد نزدیک به خانواده هوشنگ ابتهاج حاکی است ، از زمان اعلام درگذشت این شاعر بزرگ در آلمان دوستداران سایه به جد و جهد در صدد بازگرداندن و سپردن پیکر سایه به خاک زادگاهش…
ادامه مطلب ...

شنیده‌ها از خاکسپاری هوشنگ ابتهاج در باغ محتشم رشت خبر می‌دهد

شنیده ها از افراد نزدیک به خانواده هوشنگ ابتهاج حاکی است ، از زمان اعلام درگذشت این شاعر بزرگ در آلمان دوستداران سایه به جد و جهد در صدد بازگرداندن و سپردن پیکر سایه به خاک زادگاهش…
ادامه مطلب ...