ممکن یا غیرممکن؟

ظاهراً با انتشار عمومی چندین آلبوم، از مجموعه تاریخی آلبوم خانه کاخ گلستان، گفتگوها در گرفته و پرده فرو افتاده . کسانی که این مجموعه را دیده‌اند، هریک به فراخور سلیقه و چهارچوب…
ادامه مطلب ...