تخته قاپو؛ پایانی بر تهدیدها علیه اقتدار حکومت مرکزی

هرچند حمله اعراب مسلمان تغییرات کلی در ساختار سیاسی و منابع مشروعیت ساز حاکمیت به وجود آورد؛ اما آنچه سبب تغییرات اساسی و تحولات عمیق در ساخت و مشروعیت حکومت‌های بعدی در ایران شد ناشی…
ادامه مطلب ...