آرشیوهای دیجیتالی؛ درختواره های فرضی به دالان های تاریخ

در روزهای اخیر، انتشار عکس های جدیدی از مجموعه کاخ گلستان موضوع آرشیوهای دستی و دیجیتال را یکبار دیگر به جامعه امروزی یادآوری کرده است که تفاوت ها و برتری های دیجیتال در آینده کنونی چه…
ادامه مطلب ...