در مذمت همه علیه همه

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو (8 تیر 1403)؛ مسئله این نیست. مسئله اصلی در نوع مواجهه مردم بویژه اقشارمتوسط ایرانی با این دست پدیده سیاسی و اجتماعی است. بنجامین بلوم…
ادامه مطلب ...

یک کتاب، یک فیلم

روزهای بهاری سال 1294 شمسی، هنگامی که ارمنی‌های مقیم شهرهای مختلف ترکیه دردولت عثمانی با همزیستی دیرینه کنار دیگر هموطنان ترک مسلمان به زندگی معمولی خود مشغول بودند، همزمان با وقوع جنگ…
ادامه مطلب ...

در ستایش ِ او

درست وسط فروردین‌ماه سال 1400 در روزی بهاری و آفتابی که شکوفه‌های سیب و آلبالو در خانه‌های حتی امروزی رشت به‌صورت انفجاری روی شاخه‌های جان‌گرفته‌ی درختان خود نمایی می‌کند و دل آدم را…
ادامه مطلب ...

کیمیا بارانی هه له بجه

15 اسفند  1366  مریوان هوا کاملا سرد و بارانی است. توپخانه‌ی عراقی‌ها تمام شب در حال کوبیدن شهرمریوان هستند. در یکی از ساختمان‌های بتنی پادگان مریوان با دوستانی که همگی داوطلبانه برای…
ادامه مطلب ...