یک شهر و آرزوی سایه

خانواده‌ای را در نظر بگیرید که پدربزرگ فوت شده و پدر در مراسم تدفین حضور نمی‌یابد و خانواده بسیار آشفته‌اند. هر کسی از دوستان و آشنایان تلاش می‌کند، قدری از بار مراسم و همدردی را برعهده…
ادامه مطلب ...

ارتقا یا تنزل

روزنامه اعتماد- نسیم طواف زاده/ ادغام يك سازمان اجرايي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري) با يك سازمان متولي حفاظت (سازمان حفاظت محيط‌زيست) كه البته به لحاظ ساختار تشكيلاتي در جايگاه…
ادامه مطلب ...

زاینده‌رود؛ نمونه‌ای از ظرفیت و مدیریت نوین ایرانی منابع آب

اصفهان زیبا بعنوان یکی از پایتخت‌های ایران شناخته شده و ارزش فرهنگی و هنری آن بر همه ایرانیان مشهود است؛ این گزارش از شرح تلاش و زحمات اصفهان برای تولید ارزش ملی پرهیز کرده و قصد دارد…
ادامه مطلب ...

فروپاشی یا نجات؟

ماجرای عجیب این روزها انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور است، در شرایطی که توان زیستی کشور رو به فرسایش رفته و محیط‌زیست در تلاشی نابرابر مقابل دخالت‌های انسانی، تغییرات آب و هوایی…
ادامه مطلب ...