گیلان و گیلانی ها در سیاحتنامه ایترپرسیکوم

در تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران سلطنت صفویه دروازه‌ای است برای ایران تا اندک اندک به جهانی که داشت تغییر می‌کرد، بپیوندد. ایرانی که در آن برهه از تاریخ به انزوا رفته…
ادامه مطلب ...

اشرافیت گیلانی در نمایشنامه‌ی «لبخند باشکوه آقای گیل» اثر اکبر رادی

عمارتی در زمستان نیاوران. پارک علی‌قلی‌خان گیل. تالاری باشکوه، پلکانی با نرده‌های سفید و  مرمری پنجره‌ی بزرگ مقعّری با شیشه‌های کوچک رنگین که مشرف به باغ بید است. علی‌قلی‌خان آن…
ادامه مطلب ...