فخر حقوق ایران

علم ناب نزد کسانی است که عاشق کشف و شهود حقیقت‌اند و در این طریق، رنج سفر و غربت بر دوش می‌کشند. لذت حیات را در افزودن بر دانسته‌ها و نشر افکار، علم و پرورش شاگردان دیده و نادیده…
ادامه مطلب ...