زنده باد زندگی

ساماندهی گورستان‌های شهری و قطعه قطعه کردن گورستان‌ها بخشی از مدیریت شهری ‌است. دسته‌بندی مردگان، برای نظم بخشیدن به رفتار زندگان، یکی از راهبردهای قدرت است که به حرکت…
ادامه مطلب ...

قربانیان امر قدسی

ازدواج که یک قرارداد اجتماعی و خانوادگی است و برای حفظ و تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، روانی و زیستی انسان‌ها منعقد می‌شود، در برخی از فرهنگ‌ها به عنوان یک عقد مقدس تلقی می‌شود و…
ادامه مطلب ...

آیا تصویب لایحۀ ارتقای امنیت زنان «احساس امنیت» می آورد؟

زهرا حیدری ـ شاعر و پژوهشگر امنیت از جمله مفاهیم اساسی در علوم انسانی است که می­تواند با تفسیرها و تعبیرهاي گوناگونی روبه­روشود.  اگر امنیت را در معرض خطر نبودن یا محافظت شدن از خطر …
ادامه مطلب ...

سرطان نارواداری

«...بسیاری از شهروندان عادی که از برخی حکومت­های ایدئولوژیک دفاع و ستم­ها و زشتی­های آنان را توجیه می­کنند، مردمانی ساده­دل، کم­اطلاع و تحت سیطرۀ روانی مزمن و گستردۀ بنگاه­های تبلیغاتی…
ادامه مطلب ...