آرشیو

محیط زیست

نشست بررسی وزارت خانه منابع طبیعی و محیط زیست

نشست هم‌اندیشی و بررسی ادغام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود.  بحث ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان…
ادامه مطلب ...