آرشیو

یادداشت های خصوصی

پروتکل‌های بروز نشده؛ درد ناشی از درخت، تصمیم منطقی ناپایدار

ما همواره طی یک خطای شناختی، تغییرات و تخریب محیط‌زیست خودمان را در قیاس با دوران کودکی به سنجش می‌گذاریم و شاخص ملاک یک محیط‌زیست سالم را آنچه در گذشته ایام عمر خود دیده‌ایم در نظر…
ادامه مطلب ...