آرشیو

اعتماد

ارتقا یا تنزل

روزنامه اعتماد- نسیم طواف زاده/ ادغام يك سازمان اجرايي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري) با يك سازمان متولي حفاظت (سازمان حفاظت محيط‌زيست) كه البته به لحاظ ساختار تشكيلاتي در جايگاه…
ادامه مطلب ...