آرشیو

اعتماد

جهان امروز به مدیران زن بیشتری نیاز دارد

نیلوفر رسولی-روزنامه اعتماد، جامعه زنان/ «جاسيندا آردرن» و «استيسي آبرامز» حالا بيش از پيش براي خوانندگان فارسي‌زبان نام‌هايي آشنا هستند، شهرت يكي مديون برنامه‌ريزي و موفقيت در مهار دو…
ادامه مطلب ...