آرشیو

مرور دیگران

شبکه های اجتماعی خودبیانگری در زندگی روزمره را تسهیل کردند

رضا صائمی- ماهنامه مدیریت ارتباطات/ امروزه مطالعات زندگی روزمره بدون فهم‌پذیری شبکه‌های اجتماعی و فناوری های ارتباطی ممکن نیست، چرا که تکنولوژی ارتباطات و دستاوردهای آن؛ هم بخشی از…
ادامه مطلب ...