آرشیو برچسب

آزادسازی سواحل

آزاد سازی سواحل منطقه آزاد انزلی

به دنبال دستور معاون رییس جمهور به دستگاههای اجرایی برای آزاد سازی سواحل، دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از آزاد سازی سواحل منطقه آزاد انزای تا 48 ساعت آینده خبر داد. «سعید محمد» ‌در جریان سفر معاون اجرایی رئیس جمهور برای بازدید از اجرای طرق آزادسازی سواحل در منطقه آزاد انزلی گفت: تا ۴۸ ساعت آینده باید تمامی متصرفات ساحلی منطقه آزاد انزلی عقب نشینی، آزادسازی و پاکسازی شود. وی اظهار کرد: تمامی این حریم باید طبق قانون و دستور رئیس جمهور برای عموم بازگشایی شود و فقط بخش‌های تجاری و بندری در دست مجموعه…