آرشیو برچسب

آزادی انتخاب

عصاره خوش خط و خالِ اقتصاد دستوری

بابک سهرابی- مدیر عامل استارتاپی جاجیگا/ تماشای مناظره 2 ساعته با موضوع لیبرالیسم اقتصادی چندان سخت نبود، حتی قطع و وصل اینترنت لاغرِ دولتی به لطف و تدبیر یوتیوب وطنی هم قابل تحمل شده بود، مثل بسیاری از امور دیگر که دولت سال هاست به کوتاهی قد خود بر تن ما مردم بریده و تحمل کردیم، ولی تحمل سخنان فردی که عصاره خوش خط و خالی از همین اقتصاد دستوری ست و همچون کاریکاتور یک فیلسوف اقتصادی، باسن مبارک را بر زمین لندن محکم می کند و اقتصاد در حال فروپاشی ایران را لیبرال می داند و راه نجات آن را در چین شدن می بیند، برای من سخت بود.…