آرشیو برچسب

آزمایشگاه انسان شناسی زیستی

کنکاش در زیست آدمی از اعماق تاریخ تا به امروز

آنها که در دل قبرستان‌های باستانی خفته‌اند، نیاکان ما هستند و کاویدن آنچه از آنان بر جای مانده، پنجره‌ای به دنیای آکنده از رمز و راز گذشته است، روزگاری که جهان امروز ما امتداد آن است. شاید شمار آنها که می‌دانند نخستین آزمایشگاه انسان‌شناسی زیستی کشور از بهمن ماه سال 1397 در پژوهشکده‌ی گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان آغاز به کار کرده، بسیار نباشد اما محققان زیر سقف این آزمایشگاه به مطالعه و بررسی نمونه‌هایی از جمله باقیمانده‌‌ی جسم انسان‌هایی که در سالیان دورِ این سرزمین می‌زیستند، یا ابزاری که بکار می‌بردند و همچنین انسان‌های…