آرشیو برچسب

آفت مهاجم

انتشار ملخهای مراکشی در مزارع لوشان

حمله ملخ‌های مراکشی مهاجم،30 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان رودبار را تهدید می‌کند. هوای معتدل زمستانی و گرمای ابتدایی سال در چند سال اخیر جمعیت این آفت مهاجم را افزایش داده بطوریکه سم پاشی جهاد کشاورزی تاکنون پاسخگوی کاهش جمعیت عظیم ملخهای مراکشی در اراضی زراعی و باغی رودبار نبوده  و حمله ملخها خسارات و مشکلات زیادی را برای کشاورزان و مردم منطقه ایجاد کرده است. آفت ملخ مراکشی در رودبار در حال انتشار است و تاکنون این موضوع خسارات سنگینی را به مزارع شهر لوشان وارد کرده است. درهمین رابطه امروز نماینده مردم…